El nostre centre

Qui som?

Som un equip de professionals amb un alt nivell de formació i experiència que ens dediquem al diagnòstic, orientació i tractament psicològic i logopèdic.
Oferim una atenció personalitzada i confidencial en col·laboració amb altres professionals (mestres, pediatres, metges, assistents socials, etc.).

Quin és el nostre objectiu?

Donar resposta a les problemàtiques que interfereixen significativament en la vida diària de les persones, restablint i promovent, la salut mental, el benestar emocional i la comunicació.

A qui ens adrecem?

Oferim assessorament professional i tractament personal a aquelles persones (infants, adolescents, adults) que fan la demanda d'ajuda per dificultats a l'hora de manegar les emocions, les relacions, els comportaments, la comunicació, el llenguatge i la parla que afecten, en major o menor mesura, la seva salut no deixant que puguin portar a terme una vida quotidiana suficientment tranquil·la i plena.

Com treballem?

El nostre procés d'atenció és el següent:

Acollim
En primer lloc, escoltem i intentem comprendre la demanda de la persona, la seva dificultat i/o problemàtica.
Valorem
Mitjançant la informació facilitada, elaborem una valoració i comprensió de la problemàtica amb els nostres recursos i coneixements.
Orientem
Posteriorment informem sobre els resultats de la valoració i proposem la indicació que creiem més adequada i beneficiosa per a cada cas.
Tractem
Quan la indicació és de tractament, es fixen les bases d'aquest d'acord amb la persona atesa.

El nostre enfocament d’atenció psicològica es basa en una visió global de la persona, que té en compte els aspecte biològics, psicològics i socials que l’estan afectant i han afectat a la seva vida.

Partim de la idea que els processos humans no són senzills ni ràpids, i que és necessari prendre consciència de com es viuen i ser capaços d’elaborar-los i integrar-los correctament per tal de poder assolir un estat de suficient tranquil·litat i serenitat.

Treballem sobre una base terapèutica relacional i social, oberta a l'adequació de les necessitats de cada cas.

Confiança en les persones
Confiem en les persones i en la seva capacitat per afrontar les dificultats
Implicació i solucions
Ens impliquem i treballem per trobar la millor solució per a cada persona
Oberts a tothom
Ajudem a totes les persones a millorar la seva qualitat de vida

Descobreix el Racó d'Estudi

Un espai on et proporcionem acompanyament i suport per afrontar les dificultats que presenta qualsevol procés d'aprenentatge, i en el que descobrir i millorar la teva manera d'aprendre.

Més informació