Servei de Racó d'Estudi

Què és el Racó d'Estudi?

El Racó d'estudi és un servei que ofereix el Centre dàlia d'Alella per tal que infants i joves puguin desenvolupar i optimitzar el seu aprenentatge i millorar els hàbits de treball i d'estudi.

És un espai on, amb el suport pedagògic de professionals qualificats, es posen a l'abast dels nois i noies les diferents estratègies i tècniques metodològiques existents per tal d'afavorir el rendiment acadèmic i el creixement personal.

Així doncs, no es tracta només d'una aula de reforç escolar o d'un lloc on anar a fer els deures, sinó que la seva raó de ser és que infants i joves desvetllin el seu interès per aprendre, i que puguin, amb l'ajuda dels professionals del Centre, desenvolupar una autonomia personal de treball que els sigui d'utilitat a la seva vida acadèmica i, en el futur, també a la seva vida professional.

Com treballem?

El Racó d'estudi s'organitza en grups petits de 3-4 alumnes, agrupats per edats, cadascun d'ells amb un pedagog que els acompanya i els ajuda a descobrir quines eines de gestió i organització de l'aprenentatge són les més adients per a cadascun d'ells, en base a les seves capacitats, edat i circumstàncies del seu entorn.

Addicionalment al coneixement de les estratègies i tècniques metodològiques, al Racó d'estudi es fa especial èmfasi en el correcte ús dels materials didàctics proporcionats pels centres escolars, per tal d'aprofitar-los en totes les seves possibilitats.

El fet de treballar en grups petits i d'edats similars permet que els participants comparteixin les experiències, i es beneficiïn del treball comú per afrontar les diferents situacions imprevistes, inquietuds i obstacles que apareixen en el procés d'aprenentatge.

Aquest aprenentatge està lligat a dos altres àmbits fonamentals per a l'alumne: l'escola i la família. Els professionals del centre estan en contacte amb les escoles per fer, si s'escau, seguiments individualitzats dels alumnes de manera coordinada amb els mestres, i proporcionar pautes a les famílies per tal de sumar esforços envers els objectius d'autonomia i de millora dels hàbits de treball per aconseguir un aprenentatge integral.

Horari del Racó d'Estudi: Curs 2013-2014
Dilluns Dimecres Divendres
16:10-17:00 BATXILLERAT BATXILLERAT
17:10-18:00 5è i 6è PRIMÀRIA 3r i 4t PRIMÀRIA 3r i 4t PRIMÀRIA
18:10-19:00 1r i 2n E.S.O. 1r i 2n E.S.O. 5è i 6è PRIMÀRIA
19:10-20:00 3r i 4t E.S.O. 3r i 4t E.S.O. 1r i 2n E.S.O.

En cas de preferències horàries diferents a les mencionades, us preguem que feu una consulta al centre per telèfon (93.540.89.71) o bé per correu electrònic (racoestudi@centredalia.cat).