Servei de Coaching

Què és el coaching?

El coaching és una disciplina que ajuda a les persones a desenvolupar el seu potencial, sent una filosofia de vida que podem aplicar en el nostre dia a dia, en el nostre treball, i en les nostres relacions personals. És una potent eina que ajuda a les persones a aconseguir els seus objectius, i així millorar els nivells de satisfacció personal i qualitat de vida.

Per a aconseguir-ho, es treballa conjuntament el present per generar un futur diferent, un futur millor.

El Coach (o facilitador) realitza un treball d'acompanyament al Coachee (persona que vol potenciar les seves capacitats) en una relació de respecte i de confiança per aconseguir les metes personals i professionals que aquest últim plantegi.

A qui va adreçat?

Els nostres serveis de coaching s'adreça, entre d'altres, a persones que cerquen:

  • Liderar la seva vida personal i professional d'acord amb els seus valors personals.
  • Orientar la seva vida en una direcció adequada.
  • Extreure allò positiu de totes les circumstàncies.
  • Organitzar el seu temps de manera eficient.
  • Incrementar les seves habilitats i focalitzar-les per aconseguir els seus objectius.
  • Millorar les seves relacions personals i laborals.
  • Potenciar les seves fortaleses i maximitzar els seus recursos personals.
  • A pares que volen acompanyar els seus fills en la descoberta de tot el seu potencial.

Acreditacions professionals

Els professionals del centre dedicats al coaching i el creixement personal són coaches qualificats, que disposen de la titulació «Advanced Certified Professional & Executive Coach», programa formatiu acreditat per la «International Coach Federation (ICF)» i certificat per la «Asociación Española de Coaching (ASESCO)».